เกิดมาหล่อหรือไม่นั้นไม่สำคัญ เท่าทำตัวเองให้ดูหล่อ

เกิดมาหล่อหรือไม่นั้นไม่สำคัญ เท่าทำตัวเองให้ดูหล่อ

เพราะ ความหล่อจัดได้ เพียงใส่ใจกับการแต่งตัว