Roger Federer ได้ถูกเลือกให้เป็น The Most Stylish men ประจำปี 2016

Roger Federer ได้ถูกเลือกให้เป็น The Most Stylish men ประจำปี 2016

โดย นิตยสาร GQ ซึ่งเป็น นิตยสารไลฟสไตล์แถวหน้าสำหรับผู้ชายและนี่คือ สไตล์การแต่งตัวของเขา ซึ่งหนุ่มๆสามารถดูเป็นแนวทางได้จ้า https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdc/1.5/16/1f60e.png